Zúčastnia sa predajcovia masiek a majú povolené zvýšiť svoje ceny vzhľadom na ohniská koronavírusu?


Odpoveď 1:

Ahoj Yingkai,

Je predajcom koronavírusovej masky povolené uvádzať na trh svoje masky podľa trhových síl. To znamená, že vzácne položky sú drahšie ako hojné a kvalitné výrobky sú drahšie ako výrobky nižšej triedy. Platí to pre celý obchod, s výnimkou prípadov, keď vláda zakázala takéto konanie prostredníctvom cenovej kontroly alebo prideľovania dávok.

S voľným trhom nemám problém, ale mám problém s hromadením. Ak sa masky ťažko získajú, ceny stúpnu. Ak bude nedostatok a vládna kontrola, bude existovať čierny trh a, bohužiaľ, predaj falšovaných masiek. Ak si myslíte, že potrebujete pár masiek, teraz je čas ich kúpiť.

ciao