Zhromažďujú ľudia toaletný papier, aby mohli profitovať z koronavírusovej udalosti? Bolo mi povedané, že niekto žiada o 60 $ AU za balík.


Odpoveď 1:

Q:

Zhromažďujú ľudia toaletný papier, aby z koronavírusovej udalosti profitovali? Bolo mi povedané, že niekto žiada o 60 $ AU za balík.

Niektorí ľudia sa snažia využiť takúto výhodu.

Každý, kto platí túto cenu, by však mal zvážiť nákup v supermarketoch online. Majú veľa zásob za normálne ceny.

Dnes som sa opýtal na dva supermarkety, keď doplnia toaletný papier, a obaja odpovedali, že sa doplnia zásoby ako obvykle. Obaja však dodali, že očakávajú, že sa vypredajú do hodiny po otvorení pre paniku kupujúcich. Jeden navrhol, aby som si objednať online, pretože to zaručuje dodávku.

Celosvetový nedostatok toaletného papiera alebo panika