Môžete získať koronavírus bez horúčky?


Odpoveď 1:

Tvorba horúčky u ľudí je komplikovaný proces vyžadujúci funkčný hypotalamus, centrálny nervový systém a imunitný systém plus prítomnosť pyrogénov (ako IL-1, IL-6, TNF, PGE). Ak je niektorá z nich poškodená alebo chýba, nemusí sa vyvinúť horúčka.

U starších ľudí, ľudí s oslabenou imunitou, ľudí s rakovinou alebo HIV, ľudí s vysokými dávkami steroidov alebo inhibítorov TNF, ľudí so supresiou kostnej drene a ľudí s množstvom zriedkavých genetických mutácií môže byť horúčka na infekciu nízka alebo chýba.

Zatiaľ čo drvivá väčšina ľudí si vyvinie horúčku v reakcii na infekciu, občas sa u človeka nevyvinie horúčka. Som jedným z týchto ľudí.

Odpoveď znie „áno“, ale je pomerne neobvyklá. Starší ľudia by mali byť sledovaní kvôli ďalším príznakom závažnej infekcie koronavírusmi, ako je kašeľ a dýchavičnosť, ak sa u nich nevyvinie významná horúčka.