Môžete získať koronavírus, ak máte chrípku v súčasnosti?


Odpoveď 1:

MÔŽETE ZÍSKAŤ VUHU WUHAN CORONA, KTORÝM SA NAPLNETE S FLU.It môže byť tiež inou cestou, môžete byť nakazený chrípkou, keď je chorý s vírusom Wuhan.Ak tiež chrípka znižuje imunitný systém, takže ste zraniteľní voči získajte ďalšie vírusy alebo bakteriálne infekcie. Ešte viac: Ak dostanete vírus Wuhan, ktorý trpí chrípkou, ste veľmi, veľmi chorí! Existuje aj tretí dôvod. Začiatok infekcie vírusom Wuhan prináša symptómy podobné chrípke. Ak ste už chrípku zastrelili, pravdepodobnosť infekcie chrípkou sa zníži. Správna diagnóza sa tak dá vykonať rýchlejšie.

Nigor Arnot

zdôraznil vo svojom komentári k tejto odpovedi

Chrípková strela neposkytuje úplnú ochranu proti chrípke pre všetkých ľudí.

Vzhľadom na uvedené argumenty škandinávske zdravotnícke orgány teraz všetkým odporúčajú, aby sa proti chrípke dostali v rámci boja proti vírusu Wuhan Corona.

Chrípková strela neposkytuje žiadnu priamu ochranu proti vírusu Wuhan. Chrípková strela však nepriamo chráni pred vírusom Wuhan. Najskôr chrípka zníži odolnosť proti iným vírusom. Po druhé, pretože dostať vírus Wuhan, keď máte chrípku, je veľmi choré.