Môže krv liečených pacientov s koronavírusmi pomôcť pri liečbe infekcie?


Odpoveď 1:

Niečo z tohto sa nazýva sérová terapia a niekedy sa používa na liečbu pacientov s ebolou.

Môže to fungovať veľmi dobre, ale v skutočnosti sa nedá zväčšiť. Potrebujete ľudí, ktorí určite mali COVID a určite sú 100% zotavení. Musíte odobrať krv do približne jedného týždňa od ich zotavenia, skôr ako hladina protilátok klesne. A môžete odobrať iba toľko krvi bez toho, aby ste im spôsobili vážne škody.

Nemáme spôsob, ako extrahovať protilátky a „kopírovať“ ich - tak

všetko

sérum, ktoré zbierate, musí pochádzať z ciev bývalého pacienta.