Udržiavajú letúny dostatočne čistý vzduch na ochranu pred koronavírusom?


Odpoveď 1:

Ako Jay odporučil, aby Coronavirus nebol vo vzduchu, jedinou výnimkou je situácia, keď niekto na vás kašle a letí lietaním vzduchom do vašich rúk a potom ho vtierate do očí alebo podobne.

Preto sa vyhýbajte kašľu ľudí, udržiavajte ruky čisté a dotýkajte sa iba toho, čo musíte!

V skutočnosti je vzduch v modernej rovine silne filtrovaný, aby sa zabránilo šíreniu vzdušných chýb vzduchovým systémom, napríklad A380 filtruje všetok vzduch v lietadle každé dve minúty. Nezastaví sa tým, že osoba, ktorá stojí priamo pred vami, bude problémom, ale zabráni tomu, aby sa problém vyskytol pred niekoľkými riadkami pred vami.

Vyhnite sa ľuďom s kašľom a šňupaním.