Aká je miera prežitia koronavírusov v roku 2020?


Odpoveď 1:

Údaje, ktoré sme získali od čínskeho ústredného ministerstva zdravotníctva. Údaje sa aktualizujú denne, ale vykazujú sa ako „potvrdené“. To znamená, že nevieme s istotou, že veľká časť „nepotvrdených“ prípadov je prehliadaná / chýbajúca.

Ale podľa údajov, ktoré máme, je miera úmrtnosti v prípade 2,1% až 2,2%, čo znamená, že takmer 98% sa zotavuje. Ak sa vynechá veľké množstvo miernych alebo asymptomatických prípadov, miera návratnosti môže byť oveľa vyššia.


Odpoveď 2:

V tejto chvíli je ťažké povedať.

Doteraz sa dohodnutá miera úmrtnosti pohybuje okolo 2%; a najzraniteľnejšie sú väčšinou starší a chronicky chorí ľudia.

V správach SCMP už existuje približne 3 000 ľudí, ktorí sa zotavili natoľko, že im umožnili prepustenie, hoci s nejakým budúcim nadviazaním.