Prečo sa ľudia bojia koronavírusu Wuhan (2019-nCoV) v Sýrii? Ako môže poškodiť hospodárstvo tejto krajiny?


Odpoveď 1:

Obťažovať nie je ekonomika. V tejto krajine je nedostatok zdravotníckych zariadení s takým množstvom bojov, že ďalšia katastrofa je poslednou očakávanou katastrofou, ktorá sa odohráva v Sýrii. Kto vie, koľko viac musia trpieť a znášať. Nechce mať všetky naše srdcia nikdy s tými ľuďmi. Priniesli to na seba a realita na nich tiež nesvietila. odovzdávajú to ako Božie požehnanie alebo kliatbu a považujú to za svoj osud. Preto sa nebudú báť virulentnej katastrofy, ktorá čaká, až sa stane.